Industrijski pristup oblikovanju

Donosimo ciklus radova samostalnog umjetnika koji svoju inspiraciju pronalazi u društvu i okolini svoga vremena. Ljubav prema metalu i oblikovanju metala je otkrio još u ranoj dobi. Godine igre i istraživanja te upoznavanja samog materijala urodile su fantastičnim rezultatima potičući kreativnost ovog talentiranog pojedinca. Ciklus sadrži metalne skulpture koje su simbolički odgovor na prilike u […]