Dizajn interijera

DIZAJNER INTERIJERA

Dizajner interijera je stručnjak koji će tijekom obrazovnog procesa naučiti prilagoditi prostor željenim uvjetima klijenta u okviru zadanoga budžeta, bilo da je riječ o životnom ili poslovnom prostoru. Da bi netko postao uspješan dizajner interijera mora biti u mogućnosti odabrati dizajnerski stil, odgovorno raspolagati zadanim budžetom, biti otvoren prema novim idejama, uspješno komunicirati, kvalitetno i brzo izvesti zamišljeno. Mnogo elemenata potrebno je objediniti u tako organiziranu i ugodnu cjelinu kao što je lijepo dizajniran prostor. Sposobnost vođenja takva procesa umijeće je dizajnera, pri čemu do izražaja dolaze njegove estetske sposobnosti koje mahom određuju uspjeh projekta u vizualnom smislu.

POŽELJNE OSOBINE

Dizajneri interijera moraju biti kreativni i imati razvijenu sposobnost estetske prosudbe. Uz to je važno da imaju smisla za rješavanje tehničkih problema i prostornih odnosa. Važno je da su precizni u radu, spretnih ruku i posjedovanju vještina  vizualizacije projekta . U dizajnu je važan crtež kako bi jasno mogli prikazati raznovrsne prostorne odnose. Neprijeporna je prednost umijeće suradnje s ljudima, što podrazumijeva komunikativnost. Do statusa uspješna dizajnera dolazi se napornim radom i odricanjem.

KAKO IZGLEDA PROCES DIZAJNA INTERIJERA
 1. Definiranje potreba i želja klijenta, definiranje radnog zadatk, obujma posla,narudžbe i rokova izvedbe.
 2. Izlazak na teren, mjerenje, izrada tlocrta postojećeg stanja.
 3. Izrada ponude temeljene na definiranom obujmu posla, s jasno određenim rokovima, fazama naplate i brojem ponuđenih idejnih rješenja (uobičajeno je jedno do tri rješenja).
 4. Nakon pismenog prihvaćanja ponude od strane naručitelja, obje strane sklapaju i potpisuju ugovor.
 5. Naručitelj isporučuje dizajneru sve potrebne podatke, dokumente, tekstualne materijale i slike potrebne za rad na projektu.
 6. Isporuka idejnog projekta u dogovorenom roku. Idejni projekt sadrži temeljni koncept, osnovnu ideju djela te prikaz karakterističnih situacija i osnovnih smjernica za izradu izvedbenog projekta.
 7. Nakon pismenog odobrenja izvedbenog rješenja dizajner radi pripremu djela za proizvodnju.
 8. Nakon pismenog odobrenja idejnog rješenja dizajner pristupa izvedbenom rješenju te ga prezentira naručitelju u dogovorenom roku. Izvedbeni projekt uključuje razradu temeljnog koncepta i u području dizajna vizualnih komunikacija dizajn s konkretnim (slikovnim i tekstualnim) sadržajem. Izvedbeni projekt ne uključuje pripremu za tisak ili drugu vrstu proizvodnje.
 9. Izvedbeni projekt je konačna verzija u kojoj su definirani svi detalji. Po izvedbenom projektu se radi raspored prostorija i pregradnih zidova ukoliko se radi o gradnji ili adaptaciji, odnosno po izvedbenom projektu počinje realizacija svega dogovorenog.
 10. Izrada troškovnika materijala, opreme, te izrada mape. Mapa sadrži uzorke i slike materijala, tkanina, podnih i zidnih obloga, rasvjete, zavjesa, boje zidova, slike namještaja, dekorativnih predmeta i svega ostalog što će se koristiti u opremanju prostora. Uz svaki uzorak navedena je i cijena, te karakteristike materijala.
 11. Ukoliko se radi namještaj po mjeri, izrađuju se radionički nacrti svakog definiranog komada namještaja. Uz pomoć radioničkih nacrta dizajner prikuplja ponude za izradu namještaja.
 12. Dogovaranje nadzora od strane dizajnera nije obavezno, no zaista je važno pratiti da se sve odvija po projektu. Time su mogu izbjeći eventualne pogreške u izvedbi, te ih pravovremeno korigirati.